دستورالعمل پرداخت مبتنی برعملکرد پزشکان


برای دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

فایل دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد(قاصدک)

اکسل محاسبه موظف و غیرموظف


از لینک زیر می توانید فایل محاسبه موظف و غیرموظف جهت ثبت در سامانه قاصدک را دانلود نمایید.

 

اکسل تایمکس

قانون ارتقای بهره وری


فایل دانلود قانون ارتقای بهره وری