1396/10/07
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت همکار گرامی جناب آقای حبیب الرحمن ربانی
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت همکار گرامی جناب آقای حبیب الرحمن ربانی
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت همکار گرامی جناب آقای حبیب الرحمن ربانی
1396/02/26
بهره برداری ام آر آی
بهره برداری بخش ام آرآی
1395/11/11
راه اندازی دستگاه MRI
ارائه خدمات ام آر آی به بیماران
1395/11/11
تجهیز بیمارستان به دستگاه ماموگرافی
ارائه خدمات ماموگرافی